About C'care
Medical Education
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจะช่วยให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์ด้วยการดูแลของแพทย์ไคโรแพรคติก เรายินดีที่จะให้ความรู้กับท่านคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการดูแลสุขภาพโดยไม่ใช้ยาหรือการผ่าตัด

จากหลายพันชั่วโมงของการฝึกฝน หลายปีแห่งประสบการณ์ทางด้านคลีนิค บวกกับความรู้ในการวินิจฉัยทาง เอ็กซ์เรย์ช่วยให้เราทราบถึงความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของชีวิตเรา

เมื่อใดการทำงานของระบบประสาทถูกกดทับและถูกรบกวนจะทำให้การทำงานต่างๆของอวัยวะของร่างกายทำงานผิดปกติไป และนำไปสู่การเจ็บป่วยของเรา การแพทย์ไคโรแพรคติก จะช่วยให้ระบบประสาทที่ถูกรบกวนเหล่านั้นทำงานได้เป็นปกติดีขึ้น ด้วยวิธีการจัดกระดูกสันหลัง (Spinal Adjustment)

เรามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการแพทย์ไคโรแพรคติก ท่านได้โปรดใช้เวลา และการศึกษาผ่านทางเวปไซต์ของเรา
ว่าทำไมการที่กระดูกสันหลังที่ดี หมายถึงการที่ท่านจะมีร่างกาย และสุขภาพที่สมบูรณ์

ขอเชิญท่าน และครอบครัวรับคำปรึกษา และความรู้เพิ่มเติมได้จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรคติกของเรา

 

 

C'care Clinique

Copyright © Thailandchairopractic.com